Foto: Dyreparken

Bevaring – Den viktigste jobben i Dyreparken

Geoparden er verdens raskeste pattedyr på land og kan trolig oppnå en toppfart på 112 km/t.

I 2010 inngikk Dyreparken et samarbeid med Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation om Mara Naboisho-prosjektet i Kenya. Her har vi fokus på bærekraftig utvikling for bevaring av det unike dyrelivet, basert på samarbeid med den lokale maasaibefolkningen. Det kanskje ikke mange vet, er at Dyreparken også driver med bevaringsarbeid inne i selve Parken. Blant annet med forskjellige bevaringsprogrammer, for eksempel hos damfrosk, gepard, rødpanda, gaupe og tiger, for å nevne noen. 

Et helt eget bygg til bevaringsprosjekter

I fjor åpnet vi bevaringshuset Dyrenes Verden for å vise hvor kritisk truet noen av verdens dyrearter er. Dyreparken ønsker med dette å sette fokus på bevaring av utryddingstruede dyrearter, og øke miljøbevisstheten generelt i samfunnet.
Det er også to utryddingstruede dyrearter som bor i dette huset: Rødpanda, som det kun finnes noen få tusen individer igjen av i naturen, og damfrosken.
Sistnevnte er Norges mest truede dyreart. I år 2018 var det kun 20 damfrosk igjen i naturen, men nå formeres de i Dyreparkens spesialbygde avlsstasjon. Målet er at froskene skal formere seg under kontrollerte forhold, for så å kunne sette ut rumpetroll og småfrosk i naturen igjen. Dette er første gang Dyreparken er direkte med på avl og utsetting av dyr i naturen.