Foto: Vest-Agder-museet

Flekkefjords internasjonale fortid og gatekunst i nåtid

På Flekkefjord Museum kan du handle på en av Norges eldste krambuer og få et innblikk i den europeiske storbymoten på 1800-tallet.

Flekkefjord museum er et bevart kjøpmanshjem fra 1800-tallet. Mange av gjenstandene i det fredede bygget viser den internasjonale orienteringen Flekkefjord hadde på den tiden. Byen var en god havn for skip i vinteropplag i seilskutetiden, og flere skip, særlig fra Holland, hentet over en lenger periode stein og tømmer i Flekkefjord. Disse brakte med seg impulser fra kontinentet til den lille kystbyen. Kulturimpulsene fra Europa har satt tydelige spor etter seg i det godt bevarte skipper- og kjøpmannshjemmet i Dr. Krafts gate 15. Første etasje i hovedbygningen er innredet som et borgerlig hjem, med flere unike gjenstander. I andre etasje vises en tekstilutstilling med redskaper og datidens mest fasjonable bymoter.

Nostalgisk kaféliv i bakgården

Krambua er en toetasjers tømmerbygning fra 1828 og ble gjenreist og flyttet til museets bakgård i 2015. Det er en av Norges eldste bevarte krambuer, som både var, og fortsatt er, et viktig møtested for folk. I dag har den funksjon som museets resepsjon, og huser en koselig kafé og butikk. Her serveres økologisk kaffe, «verdens beste is», sjokolade og utvalgte krambuvarer som hatter, såper, koster, garn og mye mer.

Gatekunst i sentrum

Siden 2015 har Flekkefjord hatt årlige gatekunstprosjekt, hvor både lokale og profesjonelle gatekunstnere har bidratt. Det har resultert i mange nye og spennende utsmykkinger på vegger og gater i sentrum.