Foto: Linn Maria Larsen / Katrina Flett Gulbrandsen

Et viktig møte med krigshistorien

For 75 år siden var Arkivet politistasjon og forhørslokale for det tyske sikkerhetspolitiet. I dag er bygningen et viktig minnested. Hos Arkivet freds- og menneskerettighetssenter kan du få se, høre og oppleve historiene til dem som fikk kjenne andre verdenskrig på kroppen.

Gestapo-hovedkvarteret på Sørlandet

Flere tusen sørlendinger ble arrestert av Gestapo i løpet av krigen, mistenkt for å drive motstandsarbeid. Flere hundre ble utsatt for grov, systematisk tortur. Mange ble sendt videre til konsentrasjonsleirer i Europa. 162 av dem kom aldri tilbake.
Historiene til disse menneskene er blant dem som formidles i «Brennpunkt Arkivet», den permanente utstillingen som i dag holder til i Gestapokjelleren.
I «Brennpunkt Arkivet» står enkeltmenneskers handlingsvalg og deres betydning for utviklingen i samfunnet sentralt. I utstillingen «Laudal/Kerner» møter man livshistoriene til to sentrale skikkelser i den lokale krigshistorien; motstandsmannen Arne Laudal og Gestaposjef Rudolf Kerner. Hvem var de, som ektemann, far og kamerat?

ARKIVETs og krigsseilernes historie møtes

Utstillingen «Krigsseilere i en global krig» handler om krigsseilernes betydning under andre verdenskrig, om forsøkene på kontakt med familiene hjemme – og om tiden i fangenskap. Det er i den globale fangehistorien ARKIVETs og krigsseilernes historie møtes.
I dag er det tidligere Gestapo-hovedkvarteret et sted hvor viktige deler av vår felles historie formidles og skaper rom for ettertanke og forståelse.

FAKTA OM ARKIVET

Bygget i Vesterveien 4 ble oppført i 1935 for Statsarkivet i Kristiansand. Likevel er bygningen mest kjent som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet i perioden 1942-1945. Under krigen fikk huset tilnavnet «torturens høyborg». I dag er Arkivet et minnested og et fremtidsrettet reds- og menneskerettighetssenter.